خط تیراندازی ۵۰ متر بادی ورزشی باشگاه راه اندازی گردید.

به اطلاع تیراندازان محترم میرساند خط تیراندازی ۵۰ متر بادی ورزشی باشگاه بعثت راه اندازی گردیده و آماده استفاده توسط ورزشکاران می باشد.

  

اعلام نفرات برتر فینال نهایی سری سوم مسابقات آدینه آخر ( رشته تپانچه بادی) ۲۵/۰۷/۱۳۹۳

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۵
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر
رشته تپانچه بادی
ردیف نام باشگاه نام ونام خانوادگی جمع امتیاز
۱ بعثت نفیسه قاسم زاده ۱۸۷٫۱
۲ بقیه الله امیر جوهری خو ۱۸۴٫۷
۳ پیام صدیقه یوسفی ۱۷۰٫۵
۴ امام حسین سید محمد حامد حسینی ۱۵۱٫۲
۵ کرج مهدی اخلاقی ۱۲۹٫۹
۶ ساصد مرتضی دانا ۱۱۲٫۸
۷ بقیه الله جواد فروغی ۹۳٫۶
۸ علوم انتظامی عباس حسنی ۶۹٫۸