تقویم مسابقات آدینه آخر تا پایان سال ۹۴

۹۴/۷/۲۴ ماه سوم از سری پنجم
۹۴/۸/۲۹ فینال سری پنجم
۹۴/۹/۲۷ ماه اول از سری ششم
۹۴/۱۰/۲۵ ماه دوم از سری ششم
۹۴/۱۱/۳۰ ماه سوم از سری ششم
۹۴/۱۲/۲۱ فینال سری ششم
  

مسابقات جوانان استان تهران

افتتاحیه مسابقات جوانان استان تهران تحت عنوان امید های آینده استان تهران روز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار میگردد ، اتوبوس جهت سرویس رفت و برگشت ورزشکاران  ساعت ۱۷ مقابل باشگاه بعثت هماهنگ شده است. ورزشکاران می توانند برنامه تمرینی خود را با زمان حرکت تنظیم نمایند.