اعلام نتایج فینال سری ششم آدینه آخر

/
نام و نام خانوادگی رشته امتیاز فهیمه رحیمی تپانچه 364 زهره …

اعلام اسامی و شماره خط فینال سری ششم آدینه آخر

/
راند اول ، شروع ساعت 12:30   نام و نام خانوادگی شم…

اسامی مجاز به شرکت در فینال سری ششم مسابقات آدینه آخر

/
نام و نام خانوادگی تفنگ تپانچه فاطمه اسکویی x پروانه حسینی…

اعلام نتایج تپانچه بادی مسابقه آدینه آخر۲۷ شهریور

/
نتایج رشته تپانچه بادی نام نام خانوادگی سری اول…

اعلام نتایج تفنگ بادی مسابقه آدینه آخر ۲۷شهریور

/
                نتایج تفنگ بادی       …

اعلام اسامی و شماره خط مسابقه آدینه آخر۲۷ شهریور

/
  تیرانداز عزیز! شروع مسابقه آدینه آخر 27 شهریور ساعت16:45میبا…

اعلام نتایج مسابقه آدینه آخر ۶ شهریور ماه

/
نام و نام خانوادگی امتیاز رشته هانیه بلوچی 334 تپانچه فائزه…

اعلام اسامی و شماره خط مسابقه آدینه آخر ۶ شهریور

/
راند اول شروع ساعت 14:30   راند اول شروع ساعت 14:3…

گزارش مسابقه فینال آدینه آخر سری پنجم

/
فینال آدینه آخر سری پنجم این مسابقه با شرکت ورزشکارانی از استان …

اعلام نتایج تپانچه آدینه آخر ۲ مرداد

/
نام و نام خانوادگی رشته امتیاز محمد علی پساویده تپانچه 392 …

اعلام نتایج تفنگ آدینه آخر ۲ مرداد

/
نام و نام خانوادگی رشته امتیاز محبوبه مجاب تفنگ 386 الهام اول…