اعلام نتایج نهایی لیگ ادارات و کارگری

در پایان سری اول لیگ ادارات و کارگری ، در مجموع امتیازات تفنگ و تپانچه  تیم شرکت پالایش و پخش با کسب ۷۶ امتیاز به مقام اول دست یافت و تیم های شهدای صابرین با ۵۰ امتیاز و پتروبینا با ۴۸ امتیاز در مقام های دوم و سوم قرارگرفتند.

رتبه تیم مجموع امتیاز
اول شرکت پالایش و پخش ۷۶
دوم شهدای صابرین ۵۰
سوم پتروبینا ۴۸
  

اعلام نتایج هفته چهارم لیگ تیراندازی کارمندان استان تهران

تیم شهدای صابرین رشته تفنگ بادی ۱۹۹۳/۱۱/۳۰
ردیف نام و نام خانوادگی امتیاز
۱ علی اصغر سیروسی فرد ۳۷۹
۲ محمد توکلی ۳۷۰
۳ علی رضایی ۳۶۶
۴ مجتبی عباسی -۳۴۸
مجموع امتیاز ۱۱۱۵
تیم شهدای صابرین رشته تپانچه بادی ۱۹۹۳/۱۱/۳۰
ردیف نام و نام خانوادگی امتیاز
۱ حسین میرزایی ۳۴۶
۲ سعید حیدری ۳۵۵
۳ سید تقی جهانیان -۳۱۷
۴ حرمت اله تقی پور ۳۶۴
مجموع امتیاز ۱۰۶۵
جمع کل امتیاز ۲۱۸۰

 

تیم پالایش و پخش رشته تفنگ بادی ۱۹۹۳/۱۱/۳۰
ردیف نام و نام خانوادگی امتیاز
۱ حمید رضا غربی ۳۶۷
۲ سعید کریمی ۳۷۲
۳ محمد حسن حیدری ۳۵۸
۴
مجموع امتیاز ۱۰۹۷
تیم پالایش و پخش رشته تپانچه بادی ۱۹۹۳/۱۱/۳۰
ردیف نام و نام خانوادگی امتیاز
۱ غفاری ۳۶۳
۲ بزرگ نژاد -۳۲۴
۳ تفنگدار ۳۶۵
۴ پرهیزکار ۳۴۸
مجموع امتیاز ۱۰۷۶
جمع کل امتیاز ۲۱۷۳

 

تیم پتروبینا رشته تفنگ بادی ۱۹۹۳/۱۱/۳۰
ردیف نام و نام خانوادگی امتیاز
۱ زهره پازوکی -۳۳۷
۲ پریسا امینی جاهد ۳۶۳
۳ تهمینه سبحانی ۳۶۵
۴ سعیده سید رضایی ۳۷۵
مجموع امتیاز ۱۱۰۳
تیم پتروبینا رشته تپانچه بادی ۱۹۹۳/۱۱/۳۰
ردیف نام و نام خانوادگی امتیاز
۱ ساره سلیمانی ۳۳۱
۲ فهیمه رحیمی ۳۵۹
۳ نرگس حسینی -۳۲۸
۴ صدیقه یوسفی ۳۶۴
مجموع امتیاز ۱۰۵۴
جمع کل امتیاز ۲۱۵۷

 

تیم دخانیات رشته تفنگ بادی ۱۹۹۳/۱۱/۳۰
ردیف نام و نام خانوادگی امتیاز
۱ داود انوری زاده ۳۵۱
۲ محمد حسین نژاد ۳۵۳
۳ سینا زارع ۳۴۸
۴ ایمان جمالیان -۳۴۴
مجموع امتیاز ۱۰۵۲
تیم دخانیات رشته تپانچه بادی ۱۹۹۳/۱۱/۳۰
ردیف نام و نام خانوادگی امتیاز
۱ مسعود گرجی ۳۵۲
۲ رضا حاجی عبدالهی ۳۳۷
۳ سید محمد رهبری هاشمی ۳۳۹
۴ نادر حسنلو -۳۳۳
مجموع امتیاز ۱۰۲۸
جمع کل امتیاز ۲۰۸۰

 

تیم پتروشیمی رشته تفنگ بادی ۱۹۹۳/۱۱/۳۰
ردیف نام و نام خانوادگی امتیاز
۱ ناصر جواهری ۳۳۴
۲ حامد امیرخانی ۳۰۸
۳ ابراهیم رامه
۴
مجموع امتیاز ۶۴۲
تیم پتروشیمی رشته تپانچه بادی ۱۹۹۳/۱۱/۳۰
ردیف نام و نام خانوادگی امتیاز
۱ جعفر نصیری ۳۲۷
۲ محسن اکبریان
۳ غلامحسن رحیمی ۳۳۶
۴
مجموع امتیاز ۶۶۳
جمع کل امتیاز ۱۳۰۵