اعلام نتایج دور دوم از سری سوم مسابقه آدینه آخر در رشته تفنگ بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر
رشته تفنگ بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ مریم شفیعی پور ۹۸ ۹۹ ۹۵ ۹۶ ۳۸۸
۲ حدیثه یاوری ۹۵ ۹۷ ۹۷ ۹۸ ۳۸۷
۳ امیر محمد نکونام ۹۹ ۹۳ ۹۶ ۹۸ ۳۸۶
۴ فائزه سیفی پور ۹۴ ۹۶ ۹۶ ۹۶ ۳۸۲
۵ نفیسه مرتعی ۹۶ ۹۴ ۹۶ ۹۵ ۳۸۱
۶ راضیه میرابی ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۶ ۳۷۸
۷ شفق توفیق ۹۲ ۹۶ ۹۴ ۹۵ ۳۷۷
۸ فاطمه ابراهیمی ۹۲ ۹۶ ۹۶ ۹۳ ۳۷۷
۹ نرگس افشار ۹۴ ۹۱ ۹۵ ۹۵ ۳۷۵
۱۰ زینب متلایی ۹۵ ۹۶ ۸۹ ۹۳ ۳۷۳
۱۱ سعیده سید رضایی ۹۵ ۹۰ ۹۵ ۹۲ ۳۷۲
۱۲ فرزانه شایسته ۹۲ ۹۴ ۹۲ ۹۳ ۳۷۱
۱۳ الهام محمدی ۹۵ ۹۷ ۹۲ ۸۴ ۳۶۸
۱۴ سورنا هادی زاده ۸۹ ۹۱ ۹۵ ۹۰ ۳۶۵
۱۵ محمد باقر هادی زاده ۸۹ ۹۰ ۹۲ ۸۸ ۳۵۹
۱۶ پریسا امینی ۸۹ ۹۴ ۸۷ ۸۵ ۳۵۵
۱۷ محمد علی فامیلی ۸۶ ۸۶ ۸۹ ۹۱ ۳۵۲
۱۸ روزبه حاتمی ۸۶ ۸۷ ۸۳ ۹۱ ۳۴۷
۱۹ ناصر جواهری ۷۴ ۸۹ ۸۲ ۸۹ ۳۳۴
۲۰ احمد فضل اله ۸۶ ۸۳ ۸۱ ۷۷ ۳۲۷
۲۱ مسعود کاظمی ۷۲ ۸۵ ۸۲ ۷۹ ۳۱۸
۲۲ فاطمه معینی ۸۳ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۳۱۴
۲۳ سعید احمدی ۷۴ ۷۰ ۸۱ ۸۲ ۳۰۷
۲۴ علی فتح اله زاده ۷۴ ۷۸ ۶۳ ۷۰ ۲۸۵
۲۵ سمیه احمدی ۵۴ ۶۵ ۶۹ ۵۹ ۲۴۷
۲۶ محمد مهدی سلطانی ۵۰ ۶۳ ۷۵ ۵۹ ۲۴۷
۲۷ اکرم محمد علی خلج ۴۸ ۵۵ ۵۶ ۴۱ ۲۰۰
  

اعلام نتایج دور دوم از سری سوم مسابقه آدینه آخر در رشته تپانچه بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر
رشته تپانچه بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ جواد فروغی ۹۵ ۹۶ ۹۳ ۹۲ ۳۷۶
۲ اشرف درویش ۹۴ ۹۰ ۹۶ ۹۱ ۳۷۱
۳ رسول کدیور ۹۳ ۹۰ ۹۳ ۹۵ ۳۷۱
۴ مهدی اخلاقی ۹۲ ۹۳ ۸۷ ۹۵ ۳۶۷
۵ نفیسه قاسم زاده ۸۶ ۹۳ ۹۳ ۹۳ ۳۶۵
۶ حمید حمزه لی ۹۲ ۸۹ ۹۲ ۹۲ ۳۶۵
۷ محمد مهدی باقری ۸۹ ۹۲ ۹۰ ۹۳ ۳۶۴
۸ امیر جوهری خو ۹۰ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۳۶۳
۹ محمد رضا هاشم آبادی ۸۵ ۹۲ ۹۵ ۹۰ ۳۶۲
۱۰ محبوبه بیات ۹۲ ۹۰ ۸۷ ۹۲ ۳۶۱
۱۱ مسعود گرجی ۸۸ ۹۰ ۹۱ ۹۰ ۳۵۹
۱۲ مصطفی احسانی ۸۵ ۹۰ ۹۰ ۹۰ ۳۵۵
۱۳ رامین سیاهی ۸۹ ۸۷ ۸۶ ۸۷ ۳۴۹
۱۴ فهیمه رحیمی ۸۵ ۸۷ ۸۹ ۸۷ ۳۴۸
۱۵ سید مرتضی میرجهان بخشی موسوی ۸۶ ۸۹ ۸۱ ۹۲ ۳۴۸
۱۶ بهاره شریفی ۹۳ ۸۴ ۸۵ ۸۵ ۳۴۷
۱۷ زهره کاظمی ۸۶ ۸۴ ۸۹ ۸۶ ۳۴۵
۱۸ کامران محمودی ۸۷ ۸۴ ۸۹ ۸۴ ۳۴۴
۱۹ کبری وطن خواه ۸۷ ۸۱ ۹۱ ۸۵ ۳۴۴
۲۰ مریم ایمان ۸۳ ۸۷ ۸۸ ۸۵ ۳۴۳
۲۱ کیومهر بخشایش ۸۶ ۸۷ ۸۳ ۷۹ ۳۳۵
۲۲ پروین شایسته ۸۶ ۸۰ ۷۷ ۹۰ ۳۳۳
۲۳ محمد رضا عزیززاده ۸۶ ۸۰ ۸۴ ۸۳ ۳۳۳
۲۴ فزرانه رهنما ۸۶ ۸۳ ۸۳ ۸۰ ۳۳۲
۲۵ یوهنا هادی زاده ۸۱ ۸۶ ۸۳ ۸۰ ۳۳۰
۲۶ عبداله کریمیان ۸۲ ۷۹ ۷۹ ۷۷ ۳۱۷
۲۷ سوده سلیمانی ۸۰ ۸۳ ۷۷ ۷۷ ۳۱۷
۲۸ امین گلزاری ۷۱ ۷۸ ۷۷ ۷۰ ۲۹۶
۲۹ غزل محمدی ۶۶ ۶۸ ۶۹ ۷۸ ۲۸۱
۳۰ لیلا نساج ۶۷ ۶۷ ۷۵ ۶۷ ۲۷۶