اعلام نتایج دور سوم از سری چهارم مسابقه آدینه آخر در رشته تفنگ بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۳

هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر
رشته تفنگ بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ امیر محمود نکو نام ۹۸ ۹۶ ۹۹ ۹۶ ۳۸۹
۲ الهام اولاد زاد ۹۷ ۹۸ ۹۴ ۹۵ ۳۸۴
۳ نرگس افشار ۹۸ ۹۶ ۹۴ ۹۶ ۳۸۴
۴ حمید رضا سقا زاده ۹۵ ۹۷ ۹۷ ۹۴ ۳۸۳
۵ زینب متلایی ۹۲ ۹۶ ۹۵ ۹۶ ۳۷۹
۶ فائزه کمائی ۹۵ ۹۶ ۹۵ ۹۲ ۳۷۸
۷ الهام محمدی ۹۲ ۹۵ ۹۴ ۹۵ ۳۷۶
۸ زهرا ضیایی ۹۰ ۹۴ ۹۶ ۹۵ ۳۷۵
۹ سعیده سید رضایی ۹۱ ۹۴ ۹۱ ۹۳ ۳۶۹
۱۰ علی اصغر سیروسی فرد ۹۰ ۹۲ ۹۳ ۹۳ ۳۶۸
۱۱ سمیه صفری ۹۳ ۹۴ ۸۹ ۹۱ ۳۶۷
۱۲ قمر کریم آبادی ۸۹ ۹۱ ۹۳ ۹۰ ۳۶۳
۱۳ فرزانه شایسته ۹۳ ۸۸ ۹۱ ۸۷ ۳۵۹
۱۴ علی رضایی ۸۶ ۹۲ ۸۵ ۹۳ ۳۵۶
۱۵ نیما زارع ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۳ ۳۴۷
۱۶ آیناز فخر آور ۸۸ ۸۸ ۸۶ ۸۴ ۳۴۶
۱۷ زهرا صادق طبقی ۸۴ ۸۷ ۸۵ ۹۰ ۳۴۶
۱۸ ایمان جمالیان ۸۲ ۹۰ ۸۹ ۸۳ ۳۴۴
۱۹ فاطمه معینی ۸۳ ۸۲ ۸۶ ۸۵ ۳۳۶
۲۰ سید مسیح هاشمی ۸۸ ۸۴ ۸۴ ۷۷ ۳۳۳
۲۱ شهین مرادی ۸۱ ۸۵ ۸۷ ۷۶ ۳۲۹
۲۲ مهدی رستم لو ۸۵ ۸۱ ۶۸ ۸۱ ۳۱۵
۲۳ سید محمد هاشمی ۸۴ ۷۸ ۷۱ ۷۷ ۳۱۰
۲۴ رضا غلامی ۶۷ ۸۰ ۷۹ ۸۳ ۳۰۹
۲۵ حسین ملا حسینی ۷۹ ۷۹ ۷۹ ۷۰ ۳۰۷
۲۶ محمد مهدی محمدی ۷۷ ۷۶ ۶۸ ۷۸ ۲۹۹
۲۷ فردین رضایی ۶۸ ۷۸ ۷۸ ۷۵ ۲۹۹
۲۸ مهدی علیپور ۶۱ ۷۲ ۷۵ ۷۷ ۲۸۵
۲۹ سید کمال مویدی ۶۷ ۷۵ ۷۰ ۷۲ ۲۸۴
۳۰ احسان چهاردولی ۶۴ ۶۸ ۸۰ ۶۸ ۲۸۰
۳۱ اشکان آزادی ۶۶ ۶۶ ۷۶ ۶۸ ۲۷۶
۳۲ زهرا کرمی ۷۶ ۶۶ ۷۳ ۵۹ ۲۷۴
۳۳ لیلا سقایی ۶۵ ۶۰ ۷۱ ۶۷ ۲۶۳
۳۴ محمد صالح ملا حسینی ۵۰ ۷۲ ۵۳ ۵۷ ۲۳۲
۳۵ خشایار توکلی ۴۵ ۵۸ ۳۹ ۶۲ ۲۰۴
۳۶ محمد کیانی ۵۹ ۴۰ ۴۷ ۵۸ ۲۰۴
۳۷ ایران فهیم راد ۶۳ ۴۶ ۴۹ ۴۳ ۲۰۱
۳۸ رضا قربانی ۳۵ ۴۷ ۶۸ ۵۱ ۲۰۱
۳۹ مهدی عبدلی ۵۰ ۴۹ ۵۹ ۲۸ ۱۸۶
  

اعلام نتایج دور سوم از سری چهارم مسابقه آدینه آخر در رشته تپانچه بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۳

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر
رشته تپانچه بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ مرتضی دانا ۹۴ ۹۴ ۹۴ ۹۶ ۳۷۸
۲ زهره عزیزی ۹۶ ۹۳ ۹۳ ۹۵ ۳۷۷
۳ مسعود گرجی ۹۲ ۹۴ ۹۳ ۹۷ ۳۷۶
۴ اشکان مومنی ۹۰ ۹۳ ۹۶ ۹۵ ۳۷۴
۵ مهرنوش امینی ۸۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۳۶۸
۶ امیر جوهری خو ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۱ ۳۶۷
۷ سید محسن میرشفعیی ۸۷ ۹۶ ۹۳ ۸۹ ۳۶۵
۸ محمد مهدی رحیمی ۸۹ ۸۹ ۹۲ ۹۳ ۳۶۳
۹ مهدی رحیمی ۸۹ ۸۹ ۹۲ ۹۳ ۳۶۳
۱۰ ابوذر رحمانی ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۹۰ ۳۶۳
۱۱ بهمن گودرزی مجرد ۸۹ ۹۰ ۹۴ ۸۸ ۳۶۱
۱۲ لیلا ملکی ۹۰ ۸۸ ۸۹ ۹۱ ۳۵۸
۱۳ عفت عابدی ۹۵ ۸۹ ۸۶ ۸۸ ۳۵۸
۱۴ امیر حسین رزاق دوست ۸۷ ۹۱ ۹۲ ۸۸ ۳۵۸
۱۵ سعید فداکاری ۸۳ ۹۲ ۹۰ ۹۰ ۳۵۵
۱۶ زهرا پیربداقی ۸۵ ۹۴ ۹۰ ۸۶ ۳۵۵
۱۷ منوچهرصمیعی ۸۹ ۸۶ ۸۸ ۹۱ ۳۵۴
۱۸ محمد علی اسماعیل زاده ۸۳ ۹۲ ۸۸ ۸۹ ۳۵۲
۱۹ زهره کاظمی ۸۵ ۸۸ ۸۶ ۹۰ ۳۴۹
۲۰ غلام حسن رحیمی ۸۵ ۸۵ ۸۹ ۸۹ ۳۴۸
۲۱ صالح منتقمی ۸۹ ۸۶ ۸۷ ۸۵ ۳۴۷
۲۲ مهدی حاج علیزاده ۸۲ ۸۵ ۹۴ ۸۵ ۳۴۶
۲۳ یونس سراقی ۹۲ ۸۶ ۸۴ ۸۳ ۳۴۵
۲۴ مهدی عابدی ۷۷ ۸۷ ۹۰ ۸۸ ۳۴۲
۲۵ مهدی زمانی ۸۶ ۸۶ ۸۸ ۷۹ ۳۳۹
۲۶ ابوالفضل اختیاری ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۵ ۳۳۱
۲۷ زهرا اسعدی ۷۷ ۸۳ ۸۸ ۸۲ ۳۳۰
۲۸ فائزه امامی ۸۵ ۷۸ ۷۹ ۸۷ ۳۲۹
۲۹ کامران محمودی ۸۵ ۸۴ ۸۱ ۷۹ ۳۲۹
۳۰ زهرا محمدی ۸۵ ۷۹ ۷۳ ۸۴ ۳۲۱
۳۱ حمید آقا هادی ۸۳ ۷۵ ۸۳ ۷۷ ۳۱۸
۳۲ منصور خادمی ۷۳ ۸۲ ۸۳ ۷۲ ۳۱۰
۳۳ الهام اولاد زاد ۸۱ ۶۸ ۷۸ ۸۰ ۳۰۷
۳۴ طاها مرتضایی ۶۴ ۶۴ ۶۳ ۷۸ ۲۶۹
۳۵ امیر علی اسکندی ۵۶ ۴۳ ۴۵ ۵۰ ۱۹۴
۳۶ نفیسه قاسم زاده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰