اعلام نتایج دور سوم از سری اول مسابقه آدینه آخر در رشته تنفگ بادی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۴

 

هئیت تیراندازی استان تهران  ( باشگاه بعثت)

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۴

مسابقات تیراندازی آدینه آخر 

 Tirandazi_resize_resize

رشته تفنگ بادی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سری۱

سری۲

سری۳

سری۴

امتیاز

۱

محبوبه مجاب

۹۹

۹۶

۹۹

۹۶

۳۹۰

۲

امیرمحمد نکونام

۹۶

۹۵

۹۳

۹۶

۳۸۰

۳

ابراهیم فتحی

۹۴

۹۴

۹۷

۹۴

۳۷۹

۴

زهرا سادات میرعابدینی

۹۲

۹۷

۹۴

۹۴

۳۷۷

۵

زهرا قیانوری

۹۰

۸۷

۹۲

۹۰

۳۵۹

۶

آیدا باغ طاقی

۸۴

۹۰

۹۰

۸۹

۳۵۳

۷

فرزانه شایسته

۸۵

۸۸

۹۱

۸۸

۳۵۲

۸

رضا عبدوی

۹۰

۸۹

۸۳

۸۷

۳۴۹

۹

فردین شریفی

۷۶

۹۳

۸۷

۸۸

۳۴۴

۱۰

پونه پورقاسمی

۷۹

۸۶

۸۷

۹۰

۳۴۲

۱۱

آرمان سدهی

۸۳

۸۲

۸۷

۸۷

۳۳۹

۱۲

پرهام نوبریان

۸۲

۸۵

۸۰

۹۲

۳۳۹

۱۳

امیر عمرعلی

۸۶

۸۳

۸۷

۸۲

۳۳۸

۱۴

مهدی کاظمی

۷۱

۸۰

۸۰

۸۰

۳۱۱

۱۵

ناصر جواهری

۷۵

۷۶

۸۲

۷۸

۳۱۱

۱۶

رضا عزتی

۷۷

۷۹

۷۷

۷۶

۳۰۹

۱۷

الهام محمدی

۷۳

۷۹

۷۸

۷۲

۳۰۲

۱۸

زهرا محمدی

۵۸

۸۴

۷۳

۸۳

۲۹۸

۱۹

مینا محبی

۷۰

۷۸

۷۱

۷۸

۲۹۷

۲۰

احمد قدیمی

۸۰

۷۲

۶۸

۷۵

۲۹۵

۲۱

حمیده مهدوی

۷۰

۸۱

۶۸

۶۹

۲۸۸

۲۲

عبداله باقرنژاد

۶۷

۵۸

۷۱

۷۳

۲۶۹

۲۳

معصومه پاکدل

۶۰

۷۳

۶۵

۶۴

۲۶۲

۲۴

آذین حاج رستم

۶۷

۶۲

۶۹

۶۴

۲۶۲

۲۵

حمیرا آهنگری

۵۵

۶۰

۷۳

۶۰

۲۴۸

۲۶

محمد رضا  محمدی سلیمانی

۶۳

۶۳

۶۴

۵۸

۲۴۸

۲۷

زهرا حاج محمدی

۵۶

۴۶

۷۴

۵۹

۲۳۵

۲۸

رضا یرزدان پناه

۵۹

۵۸

۶۳

۴۸

۲۲۸

۲۹

محمد حسین زارع

۴۶

۷۲

۴۷

۴۸

۲۱۳

۳۰

مجیدرضا فرح بخش آزاد

۵۷

۳۹

۵۰

۳۵

۱۸۱

۳۱

محمد ملکی

۲۹

۳۱

۲۵

۳۷

۱۲۲

  

اعلام نتایج دور سوم از سری اول مسابقه آدینه آخر دررشته تپانچه بادی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۴

 

هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۴

Tirandazi_resize_resize

مسابقات تیراندازی آدینه آخر

رشته تپانچه بادی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سری۱

سری۲

سری۳

سری۴

امتیاز

۱

چنگیز مصیب زاده

۹۴

۹۷

۹۶

۹۶

۳۸۳

۲

ابراهیم رحیمی

۹۵

۹۴

۹۵

۹۸

۳۸۲

۳

مهدی اخلاقی

۹۵

۹۲

۹۳

۹۴

۳۷۴

۴

اشرف درویش

۹۲

۹۳

۹۲

۹۶

۳۷۳

۵

حمیدرضا کردلو

۹۳

۹۲

۹۱

۹۱

۳۶۷

۶

محمد مهدی باقری

۹۲

۹۳

۹۱

۹۱

۳۶۷

۷

رضا ملاجان

۹۲

۹۱

۹۱

۹۳

۳۶۷

۸

مهسا رحیمی

۹۱

۸۹

۹۲

۹۳

۳۶۵

۹

زهره عزیزی

۹۱

۹۰

۹۳

۸۹

۳۶۳

۱۰

بهمن گودرزی

۹۳

۹۱

۹۰

۸۹

۳۶۳

۱۱

مسعود گرجی

۹۰

۹۳

۹۰

۸۹

۳۶۲

۱۲

حمیدرضا روح پرور

۹۰

۹۲

۸۸

۹۱

۳۶۱

۱۳

بهاران نوذری

۹۳

۸۹

۸۸

۹۱

۳۶۱

۱۴

سعید رازجو

۹۱

۹۱

۹۰

۸۶

۳۵۸

۱۵

محمد علی شب چهره

۸۴

۹۰

۹۴

۸۹

۳۵۷

۱۶

صادق عباسی

۸۹

۸۷

۸۸

۹۳

۳۵۷

۱۷

وحید طایفه قلعه بیگی

۸۸

۹۳

۸۶

۸۹

۳۵۶

۱۸

مریم ایمان

۸۸

۹۲

۸۸

۸۸

۳۵۶

۱۹

پوریا امانی مجد

۹۱

۸۸

۸۸

۸۹

۳۵۶

۲۰

درسا عرب شاهی

۸۷

۹۰

۸۴

۹۲

۳۵۳

۲۱

محمدرضا هاشم آبادی

۸۷

۸۷

۹۳

۸۶

۳۵۳

۲۲

وحید رمضانی

۹۲

۹۰

۸۷

۸۲

۳۵۱

۲۳

فرزانه والی

۸۴

۸۷

۹۰

۸۹

۳۵۰

۲۴

نفیسه قاسم زاده

۸۲

۸۸

۹۰

۸۵

۳۴۵

۲۵

سلماز مومنی

۸۷

۸۷

۸۱

۸۸

۳۴۳

۲۶

لیلا احمدی

۸۷

۸۷

۸۴

۸۵

۳۴۳

۲۷

لیلی باشی

۸۴

۸۶

۸۶

۸۶

۳۴۲

۲۸

محمد رسول کدیور

۸۶

۸۶

۸۱

۸۹

۳۴۲

۲۹

کاضم ابراهیمی

۸۲

۸۶

۸۶

۳۴۲

۳۰

مریم السادات میرعابدینی

۸۵

۹۰

۸۲

۸۴

۳۴۱

۳۱

مدینه صمدی

۸۷

۸۵

۸۲

۸۶

۳۴۰

۳۲

جمشید سیدی

۸۵

۸۷

۸۳

۸۴

۳۳۹

۳۳

زهره کلانتری

۸۵

۸۷

۸۳

۸۴

۳۳۹

۳۴

ایرج نقی لو

۸۷

۸۷

۸۰

۸۲

۳۳۶

۳۵

پروین شایسته

۸۳

۸۹

۸۲

۸۱

۳۳۵

۳۶

حسین مهرابی

۸۵

۷۹

۸۷

۸۳

۳۳۴

۳۷

محمد علی مومنی

۷۶

۸۷

۸۱

۸۸

۳۳۲

۳۸

فضل اله حیدری

۸۰

۸۴

۸۳

۸۴

۳۳۱

۳۹

مسعود عباسی

۸۱

۸۴

۸۸

۷۶

۳۲۹

۴۰

نصر اسلامی نژاد

۷۳

۷۹

۸۸

۸۵

۳۲۵

۴۱

علی محبی

۸۵

۷۹

۸۱

۷۹

۳۲۴

۴۲

کامران محمودی

۸۴

۷۵

۸۲

۸۰

۳۲۱

۴۳

مهدی ناگهی

۷۵

۸۰

۸۰

۸۰

۳۱۵

۴۴

احمد حمزه لویی

۶۹

۸۸

۷۹

۷۷

۳۱۳

۴۵

سید عباس علویان

۸۰

۸۶

۶۹

۷۶

۳۱۱

۴۶

یونس سراقی

۸۷

۷۴

۷۵

۷۴

۳۱۰

۴۷

سعید فداکار

۸۰

۸۲

۷۴

۷۳

۳۰۹

۴۸

ندا فلاحی

۷۴

۷۸

۷۷

۷۶

۳۰۵

۴۹

مهدی مرسلی

۷۰

۷۷

۷۷

۷۲

۲۹۶

۵۰

غزل محمدی

۷۹

۶۹

۷۱

۷۷

۲۹۶

۵۱

علیرضا سیدآبادی

۶۷

۷۳

۶۹

۸۰

۲۸۹

۵۲

مسلم نیک صفت

۶۶

۵۷

۶۱

۷۶

۲۶۰

۵۳

مجتبی جالینوس

۵۵

۵۷

۶۹

۵۶

۲۳۷