اعلام نتایج دور اول سری دوم مسابقات آدینه آخر در رشته تپانچه بادی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ 
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر 
رشته تپانچه  بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ حمید رضا کردلو ۹۵ ۹۶ ۹۱ ۹۷ ۳۷۹
۲ مهدی اخلاقی  ۹۵ ۹۵ ۹۶ ۹۰ ۳۷۶
۳ محسن محمودپور ۹۵ ۹۰ ۹۶ ۸۹ ۳۷۰
۴ رضا ملاجان ۹۴ ۹۰ ۹۱ ۸۹ ۳۶۴
۵ وحید یوسفی ۸۷ ۹۴ ۹۰ ۹۲ ۳۶۳
۶ صادق شادالویی ۸۸ ۹۲ ۸۹ ۹۳ ۳۶۲
۷ شیرین رجایی ۹۰ ۹۱ ۹۱ ۹۰ ۳۶۲
۸ احسان برخورداری ۸۹ ۹۵ ۸۷ ۸۸ ۳۵۹
۹ سعید زینکوهی ۸۸ ۹۳ ۸۸ ۸۹ ۳۵۸
۱۰ حمیده باغستانی  ۹۱ ۸۹ ۸۶ ۹۰ ۳۵۶
۱۱ محمد رسول کدیور ۸۸ ۸۹ ۸۶ ۹۰ ۳۵۳
۱۲ مسعود گرجی ۸۷ ۸۴ ۹۳ ۸۶ ۳۵۰
۱۳ مینا پریایی ۹۴ ۸۳ ۸۸ ۸۲ ۳۴۷
۱۴ نفیسه قاسم زاده ۸۹ ۸۴ ۸۵ ۸۵ ۳۴۳
۱۵ مریم سادات میرعابدینی ۸۵ ۸۰ ۸۹ ۸۹ ۳۴۳
۱۶ سید حسین بطحایی ۸۲ ۸۷ ۸۶ ۸۴ ۳۳۹
۱۷ پروین شایسته  ۸۷ ۸۰ ۷۸ ۷۹ ۳۲۴
  

اعلام نتایج دور اول سری دوم مسابقات آدینه آخر در رشته تفنگ بادی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ 
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر 
رشته تفنگ بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ زهرا سادات میرعابدینی  ۹۰ ۹۹ ۹۶ ۹۷ ۳۸۲
۲ فرزانه شایسته ۹۳ ۸۸ ۹۳ ۸۹ ۳۶۳
۳ بهار مراقلی ۹۴ ۹۰ ۸۸ ۸۹ ۳۶۱
۴ زهرا محمدی ۹۰ ۸۶ ۸۵ ۹۰ ۳۵۱
۵ آیدا باغ طاقی ۸۶ ۸۶ ۸۱ ۸۳ ۳۳۶
۶ ناصر جواهری  ۷۷ ۷۵ ۸۱ ۸۶ ۳۱۹
۸ نیما زارع ۷۴ ۷۷ ۷۱ ۵۹ ۲۸۱
۹ هانیه سلیمانی  ۷۵ ۶۵ ۶۴ ۶۸ ۲۷۲
۱۰ فاطمه داربا ۷۲ ۶۸ ۶۴ ۶۷ ۲۷۱
۱۱ مهدی مقدم ۶۸ ۵۷ ۶۲ ۷۵ ۲۶۲
۱۲ حمید رضا فرح بخش ۵۸ ۶۴ ۶۸ ۶۶ ۲۵۶
۷ معصومه بیات ۶۲ ۷۳ ۶۲ ۵۶ ۲۵۳
۱۷ زینب متلائی ۶۱ ۵۱ ۶۴ ۶۱ ۲۳۷
۱۳ امید زمانپور ۵۶ ۷۱ ۵۴ ۵۰ ۲۳۱
۱۴ اردشیر یوسفی ۵۶ ۳۹ ۶۰ ۶۶ ۲۲۱
۱۵ حمیرا آهنگری ۶۲ ۴۱ ۵۶ ۵۰ ۲۰۹
۱۶ بهروز زادخاک ۴۳ ۴۵ ۴۶ ۵۵ ۱۸۹
۱۸ محمد ملکی ۵۱ ۳۹ ۴۴ ۲۹ ۱۶۳