اعلام نتایج فینال سری ششم آدینه آخر

نام و نام خانوادگی رشته امتیاز
فهیمه رحیمی تپانچه ۳۶۴
زهره پاشایی تپانچه ۳۴۲
ساره سلیمانی تپانچه ۳۵۶
فاطمه اردستانی تپانچه ۳۰۸
بهاره شریفی تپانچه ۳۶۱
اکرم آقامحمدی تپانچه ۳۰۰
سعیده علی زاده تپانچه ۳۱۵
خانم بزرگ تپانچه
ابوالفضل اختیاری تپانچه ۳۶۶
سید علی حسینی تپانچه ۳۲۰
علی حمیدی مقدم تپانچه ۳۵۴
حسین ملاحسینی تفنگ ۳۲۸
مهدی رستم لو تفنگ ۳۸۲
ایمان جمالیان تفنگ ۳۶۰
محمد مهدی محمدی تفنگ ۳۷۲
رضا غلامی تفنگ ۳۵۱
علی بابایی تفنگ
رضا زمانی تفنگ ۳۵۲
محمد صالح ملاحسینی تفنگ ۳۴۱
رضا عمارلو تفنگ ۳۳۷
سینا ملوکی تفنگ ۲۷۴
طهورا چیمه تفنگ ۲۹۷
مرجان تفنگچی تفنگ ۳۳۶
سعیده سید رضایی تفنگ ۳۷۳
خدیجه مسلم خانی تفنگ
الهام محمودی تفنگ
مریم غلامی تفنگ ۳۶۱
الهام فرجیان تفنگ
زهره پازوکی تفنگ ۳۶۴
معصومه جعفری تفنگ
ندا فلاحی تپانچه ۳۲۲
لیلا ملکی تپانچه ۳۷۱
فاطمه زمانی تپانچه ۳۵۱
لیلی باشی تپانچه ۳۵۱
سپیده کیانی تپانچه ۳۶۵
بهرام علی خدابنده تپانچه ۲۸۱
علیرضا میرزایی تپانچه ۳۵۹
حمید آقاهادی تپانچه
حسن فتح علی زاده تپانچه ۳۵۱
رامین سپاهی تپانچه ۳۴۱
رضا کرمی تپانچه ۳۴۴
آیناز فخرآور تفنگ ۳۵۰
محبوبه ملک نژاد تفنگ ۳۶۸
فرشته پوراحمدی تفنگ ۳۴۹
تیناسادات شریفی تفنگ ۲۰۷
فاطمه عقیلی تفنگ ۲۷۶
ریحانه نبی زاده تفنگ ۳۰۲
قمر کریم آبادی تفنگ ۳۵۴
فرزانه شایسته تفنگ ۳۵۶
لیلا سقایی تفنگ ۳۳۹
مسیح هاشمی تفنگ
فرزاد بوستانی تفنگ ۳۷۸
فائزه امامی تپانچه ۳۶۷
نفیسه قاسم زاده تپانچه ۳۶۸
فرشته میرآفوری تپانچه ۳۶۸
مهرنوش امینی تپانچه ۳۷۰
الهه شادلو تپانچه ۳۷۳
عفت عابدی تپانچه ۳۶۶
نیلوفر عوض زاده تپانچه ۳۴۰
آیناز روضه مقدم تپانچه ۳۵۷
مسعود گرجی تپانچه
ابوذر رحمانی تپانچه ۳۶۹
امیر جوهری خو تپانچه ۳۸۳
مرتضی دانا تپانچه ۳۷۸
مهدی اخلاقی تپانچه ۳۸۰
امیرساسان نیکونهاد تپانچه ۳۶۱
سید محمد حامد حسینی تپانچه ۳۷۱
محمد رضا زیوری تپانچه ۳۰۲
سعید عزیزی تفنگ ۳۶۲
صدیقه متولی تفنگ ۳۶۷
فاطمه طیبی تفنگ ۲۰۹
فتانه علی بیگی تفنگ ۲۷۳
زینب متلایی تفنگ ۳۶۹
مهدیه ابوالی تفنگ
مهرناز محمودی تفنگ ۳۶۹
الهام اولادزاد تفنگ ۳۸۴
شفق توفیق تفنگ ۳۷۸
مسعود خدامی تفنگ ۳۶۴
افضل طیبی تفنگ ۲۸۸
فاطمه معینی تفنگ ۳۸۴
سمیرا جوراب لو تفنگ ۳۵۳
  

اعلام اسامی و شماره خط فینال سری ششم آدینه آخر

راند اول ، شروع ساعت ۱۲:۳۰

 

نام و نام خانوادگی شماره خط رشته NPOS
فهیمه رحیمی ۶ تپانچه x
زهره پاشایی ۷ تپانچه
ساره سلیمانی ۸ تپانچه
فاطمه اردستانی ۹ تپانچه x
بهاره شریفی ۱۰ تپانچه
اکرم آقامحمدی ۱۱ تپانچه x
سعیده علی زاده ۱۲ تپانچه x
خانم بزرگ ۱۳ تپانچه x
ابوالفضل اختیاری ۱۴ تپانچه
سید علی حسینی ۱۵ تپانچه
علی حمیدی مقدم ۱۶ تپانچه
حسین ملاحسینی ۱۷ تفنگ
مهدی رستم لو ۱۸ تفنگ
ایمان جمالیان ۱۹ تفنگ
محمد مهدی محمدی ۲۰ تفنگ
رضا غلامی ۲۱ تفنگ
علی بابایی ۲۲ تفنگ x
رضا زمانی ۲۳ تفنگ
محمد صالح ملاحسینی ۲۴ تفنگ
رضا عمارلو ۲۵ تفنگ
سینا ملوکی ۲۶ تفنگ x
طهورا چیمه ۲۷ تفنگ
مرجان تفنگچی ۲۸ تفنگ x
سعیده سید رضایی ۲۹ تفنگ
خدیجه مسلم خانی ۳۰ تفنگ x
الهام محمودی ۳۱ تفنگ x
مریم غلامی ۳۲ تفنگ
الهام فرجیان ۳۳ تفنگ x
زهره پازوکی ۳۴ تفنگ
معصومه جعفری ۳۵ تفنگ

راند دوم شروع ساعت ۱۴

نام و نام خانوادگی شماره خط رشته NPOS
ندا فلاحی ۶ تپانچه
لیلا ملکی ۷ تپانچه
فاطمه زمانی ۸ تپانچه
لیلی باشی ۹ تپانچه
سپیده کیانی ۱۰ تپانچه
بهرام علی خدابنده ۱۱ تپانچه x
علیرضا میرزایی ۱۲ تپانچه
حمید آقاهادی ۱۳ تپانچه x
حسن فتح علی زاده ۱۴ تپانچه x
رامین سپاهی ۱۵ تپانچه
رضا کرمی ۱۶ تپانچه
آیناز فخرآور ۱۷ تفنگ
محبوبه ملک نژاد ۱۸ تفنگ
فرشته پوراحمدی ۱۹ تفنگ
تیناسادات شریفی ۲۰ تفنگ
فاطمه عقیلی ۲۱ تفنگ
ریحانه نبی زاده ۲۲ تفنگ
قمر کریم آبادی ۲۳ تفنگ x
فرزانه شایسته ۲۴ تفنگ
لیلا سقایی ۲۵ تفنگ x
مسیح هاشمی ۲۶ تفنگ
فرزاد بوستانی ۲۷ تفنگ

راند سوم شروع ساعت ۱۵:۳۰

 

نام و نام خانوادگی شماره خط رشته NPOS
فائزه امامی ۶ تپانچه
نفیسه قاسم زاده ۷ تپانچه
فرشته میرآفوری ۸ تپانچه
مهرنوش امینی ۹ تپانچه
الهه شادلو ۱۰ تپانچه
عفت عابدی ۱۱ تپانچه
نیلوفر عوض زاده ۱۲ تپانچه
آیناز روضه مقدم ۱۳ تپانچه
مسعود گرجی ۱۴ تپانچه
ابوذر رحمانی ۱۵ تپانچه
امیر جوهری خو ۱۶ تپانچه
مرتضی دانا ۱۷ تپانچه
مهدی اخلاقی ۱۸ تپانچه
امیرساسان نیکونهاد ۱۹ تپانچه
سید محمد حامد حسینی ۲۰ تپانچه
محمد رضا زیوری ۲۱ تپانچه
سعید عزیزی ۲۲ تفنگ
صدیقه متولی ۲۳ تفنگ
فاطمه طیبی ۲۴ تفنگ
فتانه علی بیگی ۲۵ تفنگ
زینب متلایی ۲۶ تفنگ
مهدیه ابوالی ۲۷ تفنگ
مهرناز محمودی ۲۸ تفنگ
الهام اولادزاد ۲۹ تفنگ
شفق توفیق ۳۰ تفنگ
مسعود خدامی ۳۱ تفنگ
افضل طیبی ۳۲ تفنگ
فاطمه معینی ۳۳ تفنگ

 

x: افرادی که در ستون NPOS با علامت x مشخص شده اند به دلیل عدم حضور در مسابقات قبلی فقط در مسابقه شرکت نموده و امتیاز آنها برای فینال محاسبه نشده و نفر بعد از آنها در فینال شرکت میکند