اعلام اسامی و شماره خط آدینه آخر آذر ۹۴

راند اول شروع ساعت ۱۴

نام و نام خانوادگی شماره خط رشته
فهیمه رحیمی ۶ تپانچه
عفت عابدی ۷ تپانچه
فائزه امامی ۸ تپانچه
سید علی حسینی ۹ تپانچه
ابوالفضل اختیاری ۱۰ تپانچه
حسن فتح اله زاده ۱۱ تپانچه
اشکان مومنی ۱۲ تپانچه
علی حمیدی مقدم ۱۳ تپانچه
ربیع اله مرادی ۱۴ تپانچه
میلاد محمدی ۱۵ تپانچه
حسین ملاحسینی ۱۷ تفنگ
مهدی رستم لو ۱۸ تفنگ
ایمان جمالیان ۱۹ تفنگ
محمد مهدی محمدی ۲۰ تفنگ
حمید ساقی کلهری ۲۱ تفنگ
رضا غلامی ۲۲ تفنگ
کورش دوخالچی ۲۳ تفنگ
رضا زمانی ۲۴ تفنگ
افضل طیبی ۲۵ تفنگ
رضا عمارلو ۲۶ تفنگ
امید مصطفی پور ۲۷ تفنگ
فرهاد تربتی ۲۸ تفنگ
علی اصغر نوری ۲۹ تفنگ
فاطمه طیبی ۳۰ تفنگ

راند دوم شروع ساعت ۱۵:۳۰

نام و نام خانوادگی شماره خط رشته
مینا صادقی ۸ تپانچه
آذر زمانزاد ۹ تپانچه
ابوذر رحمانی ۱۰ تپانچه
علیرضا میرزایی ۱۱ تپانچه
حمید آقاهادی (MQS) ۱۳ تپانچه
الهام اولادزاد ۱۵ تفنگ
مهرناز محمدی ۱۶ تفنگ
محبوبه ملک نژاد ۱۷ تفنگ
فرشته پوراحمدی ۱۸ تفنگ
زینب متلایی ۱۹ تفنگ
فائزه جمشیدی ۲۰ تفنگ
محمد صالح ملاحسینی ۲۱ تفنگ
فرزاد بوستانی ۲۲ تفنگ

 

  

اعلام نتایج فینال سری ششم آدینه آخر

نام و نام خانوادگی رشته امتیاز
فهیمه رحیمی تپانچه ۳۶۴
زهره پاشایی تپانچه ۳۴۲
ساره سلیمانی تپانچه ۳۵۶
فاطمه اردستانی تپانچه ۳۰۸
بهاره شریفی تپانچه ۳۶۱
اکرم آقامحمدی تپانچه ۳۰۰
سعیده علی زاده تپانچه ۳۱۵
خانم بزرگ تپانچه
ابوالفضل اختیاری تپانچه ۳۶۶
سید علی حسینی تپانچه ۳۲۰
علی حمیدی مقدم تپانچه ۳۵۴
حسین ملاحسینی تفنگ ۳۲۸
مهدی رستم لو تفنگ ۳۸۲
ایمان جمالیان تفنگ ۳۶۰
محمد مهدی محمدی تفنگ ۳۷۲
رضا غلامی تفنگ ۳۵۱
علی بابایی تفنگ
رضا زمانی تفنگ ۳۵۲
محمد صالح ملاحسینی تفنگ ۳۴۱
رضا عمارلو تفنگ ۳۳۷
سینا ملوکی تفنگ ۲۷۴
طهورا چیمه تفنگ ۲۹۷
مرجان تفنگچی تفنگ ۳۳۶
سعیده سید رضایی تفنگ ۳۷۳
خدیجه مسلم خانی تفنگ
الهام محمودی تفنگ
مریم غلامی تفنگ ۳۶۱
الهام فرجیان تفنگ
زهره پازوکی تفنگ ۳۶۴
معصومه جعفری تفنگ
ندا فلاحی تپانچه ۳۲۲
لیلا ملکی تپانچه ۳۷۱
فاطمه زمانی تپانچه ۳۵۱
لیلی باشی تپانچه ۳۵۱
سپیده کیانی تپانچه ۳۶۵
بهرام علی خدابنده تپانچه ۲۸۱
علیرضا میرزایی تپانچه ۳۵۹
حمید آقاهادی تپانچه
حسن فتح علی زاده تپانچه ۳۵۱
رامین سپاهی تپانچه ۳۴۱
رضا کرمی تپانچه ۳۴۴
آیناز فخرآور تفنگ ۳۵۰
محبوبه ملک نژاد تفنگ ۳۶۸
فرشته پوراحمدی تفنگ ۳۴۹
تیناسادات شریفی تفنگ ۲۰۷
فاطمه عقیلی تفنگ ۲۷۶
ریحانه نبی زاده تفنگ ۳۰۲
قمر کریم آبادی تفنگ ۳۵۴
فرزانه شایسته تفنگ ۳۵۶
لیلا سقایی تفنگ ۳۳۹
مسیح هاشمی تفنگ
فرزاد بوستانی تفنگ ۳۷۸
فائزه امامی تپانچه ۳۶۷
نفیسه قاسم زاده تپانچه ۳۶۸
فرشته میرآفوری تپانچه ۳۶۸
مهرنوش امینی تپانچه ۳۷۰
الهه شادلو تپانچه ۳۷۳
عفت عابدی تپانچه ۳۶۶
نیلوفر عوض زاده تپانچه ۳۴۰
آیناز روضه مقدم تپانچه ۳۵۷
مسعود گرجی تپانچه
ابوذر رحمانی تپانچه ۳۶۹
امیر جوهری خو تپانچه ۳۸۳
مرتضی دانا تپانچه ۳۷۸
مهدی اخلاقی تپانچه ۳۸۰
امیرساسان نیکونهاد تپانچه ۳۶۱
سید محمد حامد حسینی تپانچه ۳۷۱
محمد رضا زیوری تپانچه ۳۰۲
سعید عزیزی تفنگ ۳۶۲
صدیقه متولی تفنگ ۳۶۷
فاطمه طیبی تفنگ ۲۰۹
فتانه علی بیگی تفنگ ۲۷۳
زینب متلایی تفنگ ۳۶۹
مهدیه ابوالی تفنگ
مهرناز محمودی تفنگ ۳۶۹
الهام اولادزاد تفنگ ۳۸۴
شفق توفیق تفنگ ۳۷۸
مسعود خدامی تفنگ ۳۶۴
افضل طیبی تفنگ ۲۸۸
فاطمه معینی تفنگ ۳۸۴
سمیرا جوراب لو تفنگ ۳۵۳