اعلام نتایج دور سوم از سری سوم مسابقه آدینه آخر در رشته تپانچه بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۸

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۸
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر
رشته تپانچه بادی
ردیف نام و نام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ مهدی اخلاقی ۹۲ ۹۷ ۹۵ ۹۲ ۳۷۶
۲ زهره عزیزی ۹۶ ۹۵ ۹۱ ۹۳ ۳۷۵
۳ مرتضی دانا ۹۲ ۹۴ ۹۳ ۹۶ ۳۷۵
۴ سید محمد حامد حسینی ۹۶ ۹۳ ۹۴ ۹۱ ۳۷۴
۵ محسن محمود پور ۹۱ ۹۵ ۹۵ ۹۳ ۳۷۴
۶ نفیسه قاسم زاده ۹۵ ۹۱ ۹۰ ۹۳ ۳۶۹
۷ عباس حسنی ۹۴ ۹۱ ۹۲ ۹۲ ۳۶۹
۸ مسعود گرجی ۹۱ ۸۹ ۹۳ ۹۴ ۳۶۷
۹ مصطفی احسانی ۹۱ ۹۱ ۹۰ ۹۵ ۳۶۷
۱۰ محمد رسولی کدیور ۹۱ ۹۱ ۹۰ ۹۱ ۳۶۳
۱۱ حمید همزه لی ۹۱ ۸۹ ۸۴ ۹۵ ۳۵۹
۱۲ صدیقه یوسفی ۸۸ ۸۷ ۸۹ ۹۴ ۳۵۸
۱۳ محبوبه بیات ۹۵ ۸۹ ۸۶ ۸۷ ۳۵۷
۱۴ زهره کاظمی ۸۶ ۹۱ ۸۸ ۸۷ ۳۵۲
۱۵ سعید زینکوهی ۸۲ ۸۴ ۹۳ ۸۹ ۳۴۸
۱۶ کامران محمودی ۸۳ ۸۸ ۹۱ ۸۶ ۳۴۸
۱۷ مینا پریایی ۸۷ ۸۵ ۸۸ ۸۶ ۳۴۶
۱۸ وحید یوسفی ۸۹ ۸۹ ۸۲ ۸۵ ۳۴۵
۱۹ صادق شادالویی ۸۵ ۸۵ ۸۴ ۹۱ ۳۴۵
۲۰ کبری وطن خواه ۷۶ ۸۴ ۹۲ ۹۱ ۳۴۳
۲۱ رامین سیاهی ۸۰ ۸۲ ۹۱ ۹۰ ۳۴۳
۲۲ مریم سادات میر عابدینی ۸۴ ۸۸ ۸۴ ۸۵ ۳۴۱
۲۳ مهناز شادی پور ۸۵ ۸۵ ۸۵ ۷۹ ۳۳۴
۲۴ محمد رضا عزیز زاده ۸۰ ۸۴ ۸۳ ۸۳ ۳۳۰
۲۵ رضوان زرندی ۷۹ ۸۶ ۸۱ ۸۱ ۳۲۷
۲۶ لیلا جوان ۷۹ ۷۹ ۸۱ ۷۸ ۳۱۷
۲۷ سهیلا احمری ۸۲ ۷۷ ۸۲ ۷۶ ۳۱۷
۲۸ ساره سلیمانی ۸۳ ۷۳ ۷۸ ۷۵ ۳۰۹
۲۹ زهره تورانی ۷۴ ۷۵ ۸۳ ۷۴ ۳۰۶
۳۰ غزل محمدی ۷۱ ۶۸ ۷۸ ۷۰ ۲۸۷
  

اعلام نتایج دور سوم از سری سوم مسابقه آدینه آخر در رشته تفنگ بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۸

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۸
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر
رشته تفنگ بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ مریم شفیعی پور ۹۶ ۹۹ ۹۴ ۹۶ ۳۸۵
۲ سیده رویا صبح خیز ۱۰۰ ۹۷ ۹۴ ۹۳ ۳۸۴
۳ شفق توفیق ۹۰ ۹۸ ۹۹ ۹۶ ۳۸۳
۴ راضیه میرابی ۹۴ ۹۴ ۹۷ ۹۶ ۳۸۱
۵ زهرا سادات میرعابدینی ۹۵ ۹۴ ۹۷ ۹۴ ۳۸۰
۶ سعیده سید رضایی ۹۳ ۹۵ ۹۶ ۹۳ ۳۷۷
۷ زینب متلایی ۹۴ ۹۳ ۹۶ ۹۳ ۳۷۶
۸ نرگس افشار رضایی ۹۳ ۹۳ ۹۶ ۹۲ ۳۷۴
۹ الهام محمدی ۹۴ ۹۳ ۹۴ ۹۳ ۳۷۴
۱۰ محسن رفیعی ۹۱ ۹۷ ۹۵ ۹۱ ۳۷۴
۱۱ آرش مولانا ۹۱ ۹۳ ۹۱ ۹۷ ۳۷۲
۱۲ عباداله لاریجانی ۹۱ ۹۴ ۹۴ ۸۹ ۳۶۸
۱۳ عطیه قدمی ۹۰ ۹۲ ۹۲ ۹۱ ۳۶۵
۱۴ بهروز خسروی ۸۷ ۹۳ ۹۷ ۸۸ ۳۶۵
۱۵ رضا صداقت منشی ۸۱ ۸۹ ۹۱ ۹۲ ۳۵۳
۱۶ ناصر جواهری ۸۳ ۸۹ ۸۹ ۸۸ ۳۴۹
۱۷ پریسا امینی ۸۰ ۹۳ ۸۷ ۸۳ ۳۴۳
۱۸ پونه پور قاسمی ۸۲ ۶۸ ۶۶ ۸۰ ۲۹۶
۱۹ اکرم خلج ۷۰ ۶۳ ۷۱ ۶۸ ۲۷۲
۲۰ علی فتح اله زاده ۶۱ ۷۲ ۶۶ ۶۶ ۲۶۵
۲۱ الهام جاویدانی ۵۲ ۵۴ ۷۲ ۶۷ ۲۴۵
۲۲ الهام اولاد زاد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰