اعلام نتایج دور سوم از سری دوم مسابقات آدینه آخر در رشته تفنگ بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۲

 

Tirandazi_resize_resize 

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ 

 

هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر 
رشته تفنگ  بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ محبوبه مجاب ۱۰۰ ۹۷ ۹۹ ۹۸ ۳۹۴
۲ فائزه سیفی پور ۹۶ ۹۸ ۹۹ ۹۷ ۳۹۰
۳ حدیثه یاوری ۹۵ ۹۵ ۹۷ ۹۶ ۳۸۳
۴ نرگس افشار رضائی ۹۷ ۹۴ ۹۴ ۹۷ ۳۸۲
۵ شفق توفیق ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۵ ۳۷۷
۶ آیدا باغ طاقی  ۸۹ ۹۳ ۸۸ ۹۴ ۳۶۴
۷ پونه پور قاسمی ۸۸ ۹۰ ۹۱ ۸۸ ۳۵۷
۸ زهرا زندی ۸۶ ۹۱ ۸۳ ۸۷ ۳۴۷
۹ الهام محمدی ۸۱ ۸۱ ۸۵ ۸۷ ۳۳۴
۱۰ ناصر جواهری  ۷۱ ۷۹ ۸۵ ۸۴ ۳۱۹
۱۱ احمد فضل الله ۷۲ ۶۰ ۶۶ ۸۵ ۲۸۳
۱۲ مجید زندیان ۷۶ ۷۳ ۶۲ ۷۱ ۲۸۲
۱۳ نفیسه مهرانفر ۶۱ ۶۵ ۷۷ ۶۴ ۲۶۷
۱۴ فاطمه زارع ۶۸ ۴۴ ۶۸ ۵۹ ۲۳۹
۱۵ مرضیه حصیرچی ۴۳ ۴۷ ۴۹ ۶۴ ۲۰۳
۱۶ محمد حسین زارع ۴۶ ۵۶ ۵۶ ۴۴ ۲۰۲

 

 

 

 

 

 

  

اعلام نتایج دور سوم از سری دوم مسابقات آدینه آخر در رشته تپانچه بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۲

Tirandazi_resize_resizeتاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ 
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت)
مسابقات تیراندازی آدینه آخر 
رشته تپانچه  بادی
ردیف نام ونام خانوادگی سری اول سری دوم سری سوم سری چهارم جمع امتیاز
۱ مهدی اخلاقی  ۹۴ ۹۵ ۹۴ ۹۵ ۳۷۸
۲ محسن محمود پور ۹۳ ۹۳ ۹۱ ۹۲ ۳۶۹
۳ نیلوفر  برخورداری ۸۹ ۹۳ ۹۲ ۹۴ ۳۶۸
۴ امیر جوهری خو ۹۳ ۹۱ ۹۱ ۹۱ ۳۶۶
۵ زهره عزیزی ۹۰ ۹۳ ۹۱ ۹۰ ۳۶۴
۶ جواد فروغی ۹۱ ۸۵ ۹۲ ۹۳ ۳۶۱
۷ بهمن گودرزی ۹۲ ۹۱ ۹۲ ۸۳ ۳۵۸
۸ زهره کاظمی ۸۴ ۸۸ ۹۳ ۹۳ ۳۵۸
۹ فائزه عبدالکریمی ۹۳ ۸۹ ۸۳ ۹۳ ۳۵۸
۱۰ نفیسه قاسم زاده ۸۷ ۸۵ ۹۲ ۹۴ ۳۵۸
۱۱ زهرا پیر بداقی ۸۸ ۸۵ ۹۱ ۹۱ ۳۵۵
۱۲ محمد رسول کدیور ۸۸ ۸۷ ۸۴ ۹۴ ۳۵۳
۱۳ یداله عسگری ۸۸ ۸۶ ۸۶ ۹۲ ۳۵۲
۱۴ منوچهر صمیعی ۹۴ ۸۴ ۸۶ ۸۸ ۳۵۲
۱۵ کبری وطن خواه ۸۶ ۹۰ ۸۵ ۸۹ ۳۵۰
۱۶ محمد رضا هاشم آبادی ۸۴ ۸۷ ۸۷ ۹۱ ۳۴۹
۱۷ کامران محمدی ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۳۴۲
۱۸ مریم رضایی ۸۲ ۸۴ ۷۷ ۸۶ ۳۲۹
۱۹ محبوبه  فرسادی ۸۱ ۷۷ ۸۳ ۸۳ ۳۲۴
۲۰ حمید رضا یاوری ۷۵ ۷۵ ۷۱ ۷۶ ۲۹۷
۲۱ محمد رضا عزیز زاده ۷۱ ۷۵ ۷۳ ۷۳ ۲۹۲
۲۲ کریم ایثارنیا ۷۴ ۷۴ ۵۸ ۷۵ ۲۸۱
۲۳ میترا افندی زاده ۶۷ ۶۱ ۶۸ ۶۹ ۲۶۵
۲۴ حمید رضا روح پرور DNF DNF DNF DNF ۰